Nhện Tarantula ăn gì ?

1 Tháng Mười, 2018admin0

Thức ăn của nhện Tarantula Nhện Tarantula là loài ăn thịt. Tùy thuộc vào kích thước, Tarantula ăn côn trùng hoặc thậm chí là con […]

Vì sao nhện cắn người ?

16 Tháng Tám, 2018admin0

Nhện có cắn người như chúng ta nghĩ ? Bị nhện cắn thực sự hiếm. Nhện hầu như không thường xuyên cắn người. Phần lớn mọi người nhanh […]