Ruồi trâu ký sinh (Botfly – Họ Oestridae)

Ruồi trâu ký sinh (Botfly – Họ Oestridae)

Thêm bình luận đầu tiên

Để lại câu hỏi

Địa chỉ Email của bạn sẽ không công khai.


*