Ong cắn lá (Sawfly)

5 Tháng Mười Một, 2018admin1

Ong cắn lá hay ong cắt lá không có nhiều bản sắc của riêng mình. Khi trưởng thành, chúng giống như ruồi hoặc ong bắp […]