Bộ Gián (Blattodea)

10 Tháng Một, 2018admin1

Tìm hiểu về Bộ gián (Blattodea) Bộ gián (Blattodea) bao gồm các thành viên là gián và mối. Mối trước đây thuộc bộ Isoptera, nhưng […]

Gián Đức (German Cockroaches)

20 Tháng Mười Hai, 2017admin4

Gián Đức Tên tiếng la-tinh: Blattella germanica 01 of 3 Nhận dạng Gián Đức là loài một trong những loài gián sống phổ biến trong nhà, […]