Ong đục gỗ (Carpenter Bees)

25 Tháng Mười, 2017 admin 3

Ong đục gỗ không hề yêu thương con người. Chúng phá hoại tài sản bằng cách làm tổ bên trong những vật liệu gỗ, con ong đực […]