Ong đục gỗ (Carpenter Bees)

25 Tháng Mười, 2017 admin 2

Ong đục gỗ không hề yêu thương con người. Chúng phá hoại tài sản bằng cách làm tổ bên trong những vật liệu gỗ, con ong đực […]

Keo ong Propolis là gì ?

8 Tháng Mười, 2017 admin 1

 Câu hỏi: Keo ong Propolis là gì ? Tôi được biết rằng ong mật đóng vai trò quan trọng trong việc điều chế ra mật ong, […]