Mối Gỗ Ẩm (Dampwood Termites)

13 Tháng Mười Một, 2017 admin 0

MỐI GỖ ẨM (DAMPWOOD TERMITES) Họ KALOTERMITIDAE Ở bài viết lần trước, Pest-Solutions đã giới thiệu với các bạn về mối gỗ khô. Để nối […]

Mối Gỗ Khô (Drywood Termites)

12 Tháng Mười Một, 2017 admin 1

MỐI GỖ KHÔ (DRYWOOD TERMITES) Họ KALOTERMITIDAE Như các bạn đã biết, mối được chia thành 3 nhóm chính bao gồm: mối đất, mối gỗ […]