Bộ Gián (Blattodea)

10 Tháng Một, 2018 admin 1

Tìm hiểu về Bộ gián (Blattodea) Bộ gián (Blattodea) bao gồm các thành viên là gián và mối. Mối trước đây thuộc bộ Isoptera, nhưng […]

Gián Đức (German Cockroaches)

20 Tháng Mười Hai, 2017 admin 4

Gián Đức Tên tiếng la-tinh: Blattella germanica 01 of 3 Nhận dạng Gián Đức là loài một trong những loài gián sống phổ biến trong nhà, […]

Gián có nguy hiểm không ?

19 Tháng Mười Một, 2017 admin 3

Gián là những kẻ cơ hội, chúng lợi dụng nguồn nước và thức ăn để làm tổ ngay trong nhà bạn. Cũng vì thế mà […]