Bản đồ xuất hiện ve sầu ở Mỹ

bản đồ ve sầu xuất hiện ở Mỹ

Sau 13 đến 17 năm, ve sầu sẽ xuất hiện ở đâu và vào lúc nào ?

Ve sầu hay ve sầu thời kỳ là loài côn trùng có vòng đời phát triển rất lâu. Con trưởng thành đẻ trứng trong đất sau đó nở thành ấu trùng, ấu trùng phải mất 13 đến 17 năm ở dưới lòng đất mặc dù chỉ sống được vài tuần sau khi trưởng thành.

Ve sầu xuất hiện vào mỗi năm, các đàn ve xuất hiện trong cùng một năm được gọi chung là một đàn. Những bản đồ này xác định các vị trí gần đúng nơi mà cứ mỗi 15 ngày có 01 đàn ve sầu xuất hiện. Bản đồ vị trí của bầy ve sầu kết hợp dữ liệu của C. L. Marlatt (1923), C. Simon (1988) và các dữ liệu chưa được công bố. Bầy thứ I-XIV đại diện cho những con ve sầu 17 năm, các đàn ve sầu còn lại xuất hiện trong chu kỳ 13 năm. Các bản đồ dưới đây giới thiệu vị trí của từng bầy.

Bản đồ bầy đàn này được sự cho phép của tiến sĩ John Cooley, dưới tín nhiệm của Bộ Sinh thái học và Sinh học Tiến hóa, Đại học Connecticut và Bảo tàng Động vật học Đại học Michigan.

Đàn ve sầu I (Bầy Blue Rigde)

ve sầu 1

Bầy Blue Ridge xuất hiện chủ yếu ở vùng cao của dãy núi Blue Ridge. Các quần thể ngày nay sống ở Tây Virginia và Virginia. Bầy thứ nhất nổi lên gần đây nhất vào năm 2012.

Đàn ve sầu thứ I sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2029, 2046, 2063, 2080, 2097.

Đàn ve sầu II

ve sầu 2

Những con ve sầu trong đàn thứ II sống trong một khu vực rộng lớn, trong các quần thể ở Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia và Bắc Carolina. Đàn thứ II xuất hiện lần cuối vào năm 2013.

Đàn ve sầu thứ II sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2030, 2047, 2064, 2081, 2098.

Đàn ve sầu III (Đàn Iowan)

ve sầu 3

Như bạn có thể đoán, Đàn Iowan sống chủ yếu ở Iowa. Tuy nhiên, một số quần thể đàn ve sầu thứ III cũng xuất hiện ở Illinois và Missouri. Đàn thứ III xuất hiện lần cuối vào năm 2014.

Đàn ve sầu thứ III sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2031, 2048, 2065, 2082, 2099.

Đàn ve sầu IV (Đàn Kansan)

ve sầu 4

Đàn Kansan, cho dù tên của nó là như vậy, nhưng đàn ve sầu này xuất hiện ở sáu tiểu bang: Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri, Oklahoma, và Texas. Những con ve sầu này đã xuất hiện vào năm 2015.

Đàn ve sầu thứ IV sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2032, 2049, 2066, 2083, 2100.

Đàn ve sầu V

ve sầu 5

Đàn ve sầu V xuất hiện chủ yếu ở miền đông Ohio và Tây Virginia. Những sự xuất hiện được ghi chép xảy ra ở Maryland, Pennsylvania và Virginia, nhưng chỉ giới hạn ở những khu vực nhỏ dọc theo biên giới của OH và WV. Đàn ve sầu thứ V xuất hiện vào năm 2016.

Đàn ve sầu thứ V sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2033, 2050, 2067, 2084, 2101.

Đàn ve sầu VI

ve sầu 6

Đàn ve sầu đợt thứ VI sống ở phía tây của Bắc Carolina, mũi cực tây của Nam Carolina, và trong một khu vực đông bắc nhỏ của Georgia. Trong lịch sử, người ta cho rằng quần thể ve sầu của đợt VI cũng xuất hiện ở Wisconsin, nhưng điều này không thể xác nhận trong năm vừa qua. Đàn ve sầu đợt thứ VI xuất hiện lần cuối vào năm 2017.

Đàn ve sầu đợt thứ VI sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2034, 2051, 2068, 2085, 2102.

Đàn ve sầu VII (Đàn Onondaga)

ve sầu 7

Đàn ve sầu thứ VII cư trú vùng đất Onondaga ở ngoại ô New York. Đàn này chỉ bao gồm các loài Magicicada septedecim, không giống như hầu hết các đàn ve sầu khác bao gồm ba loài khác nhau. Đàn ve sầu đợt thứ VII sắp tới sẽ xuất hiện vào năm 2018.

Đàn ve sầu đợt thứ VII sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2035, 2052, 2069, 2086, 2103.

Đàn ve sầu VIII

ve sầu 8

Đàn ve sầu đợt thứ VIII xuất hiện ở phần lớn cực đông của Ohio, phía tây của Pennsylvania, và dải nhỏ của Tây Virginia. Người dân ở khu vực này đã nhìn thấy Đàn ve sầu đợt thứ VIII vào năm 2002.

Đàn ve sầu đợt thứ VIII sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2019, 2036, 2053, 2070, 2087, 2104.

Đàn ve sầu IX

ve sầu 9

Đàn ve sầu đợt thứ IX xuất hiện ở miền tây Virginia, và trong các vùng lân cận của Tây Virginia và Bắc Carolina. Những con ve sầu này xuất hiện vào năm 2003.

Đàn ve sầu đợt thứ IX sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2020, 2037, 2054, 2071, 2088, 2105.

Đàn ve sầu X (Đàn ve sầu Great Eastern)

ve sầu 10

Như biệt hiệu của nó cho thấy, Đàn ve sầu đơt thứ X bao gồm các khu vực rộng lớn của miền đông Hoa Kỳ, nổi lên trong ba khu vực riêng biệt. Một sự xuất hiện lớn xảy ra ở New York (Long Island), New Jersey, Pennsylvania, Tây Virginia, Delaware, Maryland và Virginia. Một cụm thứ hai xuất hiện ở Indiana, Ohio, các khu vực nhỏ của Michigan và Illinois, và có thể là Kentucky. Nhóm thứ ba, nhỏ hơn, xuất hiện ở Bắc Carolina, Tennessee, Georgia và cực tây Virginia. Đàn ve sầu đơt thứ X xuất hiện vào năm 2004.

Đàn ve sầu đợt thứ X sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2021, 2038, 2055, 2072, 2089, 2106.

Đàn ve sầu XIII (Đàn ve sầu Bắc Illinois )

ve sầu 11

Đàn ve sầu của Bắc Illinois cư trú ở phía đông Iowa, bao phủ phần lớn cực nam của Wisconsin, góc tây bắc của Indiana, và tất nhiên, hầu hết miền bắc Illinois. Bản đồ của đàn ve sầu già hơn cho thấy sự xuất hiện của Đàn ve sầu đơt thứ XII ở Michigan, nhưng chúng không thể xác nhận được vào năm 2007 khi Đàn ve sầu đơt thứ XIII được nhìn thấy lần cuối.

Đàn ve sầu đợt thứ XIII sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2024, 2041, 2058, 2075, 2092, 2109.

Đàn ve sầu XIV

ve sầu 12

Hầu hết những con ve sầu của Đàn ve sầu đơt thứ XIV sống ở Kentucky và Tennessee. Ngoài ra, Đàn ve sầu đơt thứ XIV xuất hiện ở Ohio, Indiana, Georgia, Bắc Carolina, Virginia, Tây Virginia, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, New York và Massachusetts. Những con ve sầu này xuất hiện vào năm 2008.

Đàn ve sầu đợt thứ XIV sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm : 2025, 2042, 2059, 2076, 2093, 2110.

Đàn ve sầu XIX

ve sầu 13

Trong số ba đàn ve sầu còn lại trong 13 năm, Đàn ve sầu đơt thứ XIX bao phủ nhiều lãnh thổ nhất về mặt địa lý. Missouri có thể dẫn đầu trong quần thể của Đàn ve sầu đơt thứ XIX, nhưng sự xuất hiện đáng chú ý xảy ra trên khắp miền Nam và miền Trung Tây. Ngoài Missouri, Đàn ve sầu đơt thứ XIX xuất hiện ở Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Georgia, Nam Carolina, Bắc Carolina, Virginia, Maryland, Kentucky, Tennessee, Indiana, Illinois và Oklahoma. Đàn ve sầu này xuất hiện vào năm 2011.

Đàn ve sầu đợt thứ XIX sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2024, 2037, 2050, 2063, 2076.

Đàn ve sầu XXII

ve sầu 14

Đàn ve sầu đơt thứ XXII là một đàn nhỏ ở Louisiana và Mississippi, tập trung xung quanh khu vực Baton Rouge. Không giống như đàn 2 đàn ve sầu 13 năm hiện có, Đàn ve sầu đơt thứ XXII không bao gồm các loài mới được mô tả là Magicicada neotredecim. Đàn ve sầu đơt thứ XXII xuất hiện lần cuối vào năm 2014.

Đàn ve sầu đợt thứ XXII sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2027, 2040, 2053, 2066, 2079.

Đàn ve sầu XXIII (Đàn ve sầu Thung lũng Lower Mississippi)

ve sầu 15

Đàn ve sầu đơt thứ XXIII sống ở những bang phía nam bao quanh Sông Mississippi hùng vĩ: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Kentucky, Tennessee, Missouri, Indiana và Illinois. Đàn ve sầu thung lũng Lower Mississippi được quan sát lần cuối vào năm 2015.

Đàn ve sầu đợt thứ XXII sẽ xuất hiện trong tương lai vào năm: 2028, 2041, 2054, 2067, 2080.


Hi vọng bài viết trên sẽ giúp bạn biết được ve sầu xuất hiện tại đâu trên nước Mỹ.

Công ty diệt côn trùng Việt Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *