Sâu đục thân cây thông miền Đông (Eastern Pineshoot Borer)

Sâu đục thân cây thông miền Đông (Eastern Pineshoot Borer)

Thêm bình luận đầu tiên

Để lại câu hỏi

Địa chỉ Email của bạn sẽ không công khai.


*