Bọ cánh cứng nhựa thông (Black Turpentine Beetle)

Bọ cánh cứng nhựa thông (Black Turpentine Beetle)

Dendroctonus terebrans, lateral view. Automontage image by David T. Almquist, 7 March 2003.

Thêm bình luận đầu tiên

Để lại câu hỏi

Địa chỉ Email của bạn sẽ không công khai.


*